CONTACT

Contact –

Maker – Marte Boneschansker
info@marteboneschansker.com

Zakelijk – Koosje Laan 
koosje@loketlaan.nl

Productie – Jakob Proyer
jakob@marteboneschansker.com

PR & communicatie – Nikla Katsburg publiciteit@marteboneschansker.com

Stichting Bloos –

Stichting Bloos
Zocherstraat 41-2
1054 LS Amsterdam

Stichting Bloos is in 2018 in het leven geroepen door artistiek leider Marte Boneschansker. De stichting streeft ernaar de bespreekbaarheid van diverse precaire onderwerpen in de samenleving te bevorderen. De stichting maakt zich hiervoor sterk door in haar producties actuele sociale en culturele thema’s centraal te zetten. Daarnaast initieert de stichting verschillende activiteiten ter ondersteuning van haar doelstelling en ter bevordering van de interdisciplinariteit binnen de kunsten.  

Stichting Bloos is opgericht in samenwerking met producent Het Huis Utrecht en de Nieuwe Makersregeling van het Fonds voor de Podiumkunsten. Het bestuur wordt gevormd door:

Djoere de Jong – voorzitter
Tessa Hagen – secretaris
Thomas Hosman – penningmeester

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden.

Directie en medewerkers krijgen betaald volgens de  CAO Toneel en dans.

De jaarrekening 2022 vindt u hier.
Het jaarverslag 2022 vindt u hier.
Het beleidsplan 2021-2024 vindt u hier.

Stichting Bloos heeft sinds 2021 de culturele ANBI status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

Met de culturele ANBI status kan publiek met extra belastingvoordeel doneren aan Stichting Bloos. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.